Fizik I Laboratuarı                 

 

 

 

              

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FİZİK-1 (MEKANİK) LABORATUARINDAKİ DENEYLER

 

DENEY FM-2: NEWTON’UN 2. HAREKET YASASI

Deneyin Amacı: Deneyin ilk kısmında, şiddeti doğrusal olarak arttırılan bir kuvvet etkisindeki bir arabanın konum-zaman, hız-zaman grafikleri elde edilir. İkinci kısımda aynı grafikler, uygulanan kuvvet sabit olmak şartıyla arabanın kütlesi düzenli olarak arttırılırken gözlenir. Tüm veriler bilgisayar yardımıyla toplanır. Hız-zaman grafiklerinden arabanın ivmesi bulunur. İlk kısımda kuvvetle ivme ikinci kısımda ivmeyle kütle arasındaki ilişki incelenir.

 

DSCN6062s.JPG

 

Bilgisayar (Deneyi Kontrol Etmek Ve Rapor Yazmak İçin)

Bilgisayar Arabirimi

Hareketölçer

Araba

Kuvvetölçer

Ray

Kütle Askısı

Engel

Makara

 3’er Adet  5, 10, 20, ve 50’lık Disk Şeklinde Kütle

  

DENEY FM-2: NEWTON’UN 3. HAREKET YASASI

Deneyin Amacı: İki kısımdan oluşan bu deneyde Newton’un 3. hareket yasası incelenir. İlk kısımda iki araba birbirine elastik olmayan bir ipe bağlanır. Arabalar çekilerek ipteki gerilme kuvveti gözlenir. İkinci kısımda arabaların elastik çarpışma yapması sağlanır. Kuvvet sensörlerinin yardımıyla çarpışma sırasında etki-tepki kuvvetleri ölçülür.

 

100_3159.jpg

Bilgisayar (Deneyi Kontrol Etmek Ve Rapor Yazmak İçin)

Bilgisayar Arabirimi

Ray

Kuvvetölçer

İp

’lık Çubuk Kütle

2 Kauçuk Tıpa

2 Araba

  

DENEY FM-3: SÜRTÜNME KATSAYISI

Deneyin Amacı: Farklı iki yüzey için sürtünme kuvvetinin zamanla değişimi gözlenir. Elde edilen grafiklerden bu yüzeylerin statik ve kinetik sürtünme katsayıları hesaplanır.

100_3154.jpg

Bilgisayar (Deneyi Kontrol Etmek Ve Rapor Yazmak İçin)

Bilgisayar Arabirimi

Kuvvetölçer

Mantar Yüzeyli Kutu

Keçe Yüzeyli Kutu

4 Adet Çubuk Kütle (Herbiri 500 g)

  

DENEY FM-4: MALZEME GERİLMESİ

Deneyin Amacı: Bilinmeyen bir malzemeden yapılmış ince uzun bir şerit deney düzeneğine yerleştirilir ve esnetilir. Deney yapıldığı sırada, uygulanan kuvvet ve zorlama (stress)-zorlanma (strain) grafikleri bilgisayarda eşzamanlı olarak çizilir. Zorlama-zorlanma grafiğinden malzemenin Young Modülü hesaplanır. Bulunan değere göre malzemenin türü belirlenir.

DSCN6067s.JPG

Bilgisayar (Deneyi Kontrol Etmek Ve Rapor Yazmak İçin)

Bilgisayar Arabirimi

Zorlama-Zorlanma mekanizması

Kuvvetölçer

Dönme Hareketine Duyarlı Ölçüm Aleti

İncelenecek Malzeme

Yedek Malzeme

   

DENEY FM-5: MEKANİK DALGALAR

Deneyin Amacı: Deneyin ilk kısmında mekanik dalgaların elastik bir ip üstündeki hızı hesaplanır. Sabit dalgalar oluşturulur ve karın ve düğüm noktaları görülür. İkinci kısımda, iki ucu açık karton bir borunun boyu değiştirilerek, boru içinde yol alan ses dalgalarının tınlaşım oluşturması sağlanır. Tınlaşım frekansıyla borunun boyu arasındaki ilişkinin grafiğinden ses dalgalarının havadaki hızı hesaplanır.

100_3182-2.jpg

İLK KISIM

Bilgisayar (Rapor Yazmak İçin)

Dalga Üreteci

Titreşim Mekanizması

Kütle Askısı

Makara

İp

Tartı

Şerit Metre ()

3’er Adet 1, 2, 5, 10, 20 ve 50'lik Disk Şeklinde Kütle

İKİNCİ KISIM

 Dalga Üreteci

Hoparlör

Hareketli Beyaz Boru

Mavi Boru

Şerit Metre ()

 2 Adet Destek Ayağı

 

FM-6: SERBEST DÜŞME

Deneyin Amacı: Kütleleri farklı iki metal bilye sırayla farklı yüksekliklerden bırakılır. Her yükseklik için düşme süreleri hassas olarak ölçülür. Yüksekliğin zamanın karesine göre çizildiği grafikten bu iki bilye için yerçekimi ivmesi hesaplanır.

 

100_3179-1.jpg

Akıllı Sayaç

Serbest Düşme Mekanizması

Darbeye Duyarlı Platform

Sünger Tampon

Ayaklık

Destek Çubuğu

Şerit Metre ()

Kütleleri Farklı  2  Adet Metal Bilye

  

DENEY FM-7: DAİRESEL HAREKET

Deneyin Amacı: Tek boyutta sabit ivmeli hareketle dairesel hareket arasındaki ilişki incelenir. Kütle merkezlerinden geçen bir eksen etrafında dönen cisimlerin, dönme eylemsizlik momentleri hesaplanır.

100_3176-2.jpg

XplorerGLX (Veri Toplamak Ve Analiz Etmek İçin)

Dijital Adaptör

Işın Geçidi

Bakır Silindir

İp Ve Kütle

Vernier

Şerit Metre ()

  

DENEY FM-8: KUVVET MASASI

Deneyin Amacı: Statik denge kavramı anlatılır. Kuvvetlerin vektörsel gösterimi yapılır.

DSCN6066s.JPG

Kuvvet Masası

 3’er Adet  5, 10, 20 ve  50’lık Disk

Şeklinde Kütle

 3 Adet Makara

 3 Adet Kütle Askısı

İp

  

DENEY FM-9: ISININ MEKANİK EŞDEĞERİ

Dendeyin Amacı: James Prescott Joule’ün ilk deneylerinin değişik bir uygulaması yapılır. Yapılan mekanik işin, iş sonucu açığa çıkan ısıya oranı bulunur.

100_3177.jpg

Bilgisayar (Rapor Yazmak İçin)

Multimetre (Direnç Öçmek İçin Kullanılıyor.)

Teneke Kova (İçinde ’lık Kütle Bulunmaktadır.)

İçinde Termistör Bulunan Alüminyum Silindir

Sayaç

Döndürme Kolu

Mengene

Naylon İp

Lastik

Sünger Tampon

  

DENEY FM-10: BALİSTİK SARKAÇ

Deneyin Amacı: Elastik olmayan bir çarpışmada, enerjinin ve momentumun korunumu yasalarının uygulanışı test edilir. Korunum yasaları yardımıyla yaylı mekanizmadan fırlayan topun çarpışmadan önceki hızı yaklaşık olarak bulunur.

100_3135-2.jpg

Fırlatma Mekanizması

Sarkaç

Açıölçer

Tartı

Plastik Çubuk

Metal Top

Koruyucu Gözlük

Fizik Laboratuarının kurulum ve deney föylerinin hazırlanmasında emeği geçen Dr. Mustafa Özgür Taşkın'a teşekkür ederiz.