Fizik II Laboratuarı                 

 

 

 

              

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FİZİK-2 (ELEKTRİK) LABORATUARI DENEYLERİ

 

DENEY FE-1: TEMEL ELEKTRİK DEVRELERİ

Deneyin Amacı: Bir devreyi oluşturan temel devre unsurları tanımlanır. Multimetre kullanımı öğrenilir.  Basit devreler kurulur. Bu devrelerde direnç, akım, voltaj, eşdeğer direnç, sığa, eşdeğer sığa ölçümleri yapılır ve sonuçların Kirchoff Yasaları’yla uyumluluğu incelenir.

000_0130s.JPG

Bilgisayar (Rapor Yazmak İçin)

Multimetre

Çeşitli Uzunluklarda Bağlantı Kabloları

 2 Adet Pil

 2 Adet Devre Paneli

 2 Adet Direnç

 3 Adet Kapasitör

 

DENEY FE-2: ÖZDİRENÇ ÖLÇÜMÜ

Deneyin Amacı: Farklı malzemeden yapılmış aynı uzunlukta iki telden akım geçirilir. Tellerin boyları değiştirildikçe, telin boyuna göre uçları arasında oluşan potansiyel farkı ölçülür. Bu verilerden tellerin direnci hesaplanır. Direncin, tellerin boyuna göre değişim grafiğinden tellerin özdirençleri bulunur.

000_0131s.JPG

Bilgisayar (Rapor Yazmak İçin)

Üreteç (Sabit Akım)

Multimetre (Voltmetre Olarak Kullanılmakta)

Multimetre (Ampermetre Olarak Kullanılmakta)

Özdirenç Ölçüm Düzeneği

 1 Numaralı Örnek Tel

 2 Numaralı Örnek Tel

 

DENEY FE-3: ALAN HARİTALAYICISI

Deneyin Amacı: Elektrik alanla elektrik potansiyel arasındaki ilişki incelenir. Elektrik alan içine konan iletken cisimlerin davranışları, hem elektrik alan çizgileri hem de eşpotansiyel eğriler üstünde yarattıkları etkiler gözlenir. Gözlenen eğriler deney düzeneğiyle aynı temsili kağıtlara çizilir.

000_0145s1.JPG

Bilgisayar (Rapor Yazmak İçin)

Üreteç (Sabit Voltaj)

Multimetre (Voltmetre Olarak Kullanılmakta.)

Mantar Zemin

İletken Kağıt

Gümüş Elektrotlar

Bağlantı Kabloları

 

DENEY FE-4: TRANSFORMATÖR

Deneyin Amacı: Bilgisayar destekli bu deney düzeneğiyle transformatörü tanımlayan temel prensipler ve formüller incelenir.

000_0133s.JPG

Bilgisayar (Deneyi Kontrol Etmek Ve Rapor Yazmak İçin)

Bilgisayar Arabirimi

Multimetre

Transformatör Deney Seti

1’er Adet Kare ve  E Şeklinde Demir Çekirdek

1’er Adet  200, 800, 1600, 3200 Sarımlı,  2 Adet  Sarımlı Bobin

 

DENEY FE-5: DEĞİŞKEN ARALIKLI MIKNATIS

Deneyin Amacı: Manyetik alanın etkisi altında, içinden akım geçen tele etkiyen kuvvet gözlenir. Akım ve manyetik alanın yönü ve şiddeti değiştirilerek yarattıkları etki gözlenir.

100_3212s.jpg

Bilgisayar (Rapor Yazmak İçin)

Üreteç (Sabit Akım)

Salıncak Mekanizması

Destek Platformu

Destek Çubuğu

İletken Tel

Mıknatıs

Pusula

 

DENEY FE-6: İNDÜKSİYON

Deneyin Amacı: İndüksiyon sistemiyle, sistemde bulunan bobinden alternatif akım geçmesi sağlanır. Alternatif akımın yarattığı değişken manyetik alan içine konan silindir şeklindeki çeşitli metallerle, indüksiyon akımının oluşumu ve sistemle etkileşimi izlenir. Gözlenen olayların Faraday Yasası’yla bağlantısı açıklanır.

000_0141s.JPG

Fırlatma Mekanizması

Demir Çubuk

Bobin

Bobine Bağlı 1 Adet Ampul

1’er Adet Uzun, Kısa Ve Ortası Yarık Alüminyum Halka

1 Adet Bakır Halka

Fizik Laboratuarının kurulum ve deney föylerinin hazırlanmasında emeği geçen Dr. Mustafa Özgür Taşkın'a teşekkür ederiz.