Biyomedikal ve Sinyal İşleme Laboratuarı                 

 

 

 

              

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİYOMEDİKAL VE SİNYAL İŞLEME LABORATUARI

Laboratuarın Amacı

Bu laboratuarda özellikle; biyomedikal elektronik ve sinyal işleme derslerine ait ders projeleri ile ilgili bitirme projelerinin ve lisansüstü tez projelerine ait uygulamaların yapılması amaçlanmaktadır. Analog ve sayısal kökenli cihazlar, proje çalışmalarında kullanılmaktadır.  

Her türlü ve düzeydeki sinyal işleme uygulamaları, görüntü ve ses işleme uygulamaları, prototip düzeyde biyomedikal cihaz tasarımı uygulamaları ve biyofotonik uygulamaları konularında destek olunabilmektedir.

Devam eden işbirlikleri

 •   Eczacılık Fakültesi ile yürütülen kan şekeri ölçme sistemi ve kalp krizi erken uyarı sistemi çalışmaları,

 •   Konservatuar ile yürütülen akustik analiz çalışmaları,

 •  Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz ABD ile yürütülen ses analizi ve işleme, koklear implant ve sayısal görüntü işleme çalışmaları,

 •  Tıp Fakültesi Nöroşirurji ABD ile yürütülen çeşitli çalışmalar.

 Laboratuar Ekipmanları

Donanımlar

 

4 adet Güç Kaynağı

(GPS-3030DD: 0-30 V ve 0-3 A ayarlanabilir çıkış)

 

Açıklama: C:\Users\Erkan Zeki ENGİN\Desktop\lab sayfa\gps-3030dd.jpg

3 adet Fonksiyon Jeneratörü

(GFG-8015G: 0,2-2 MHz)

 

Açıklama: C:\Users\Erkan Zeki ENGİN\Desktop\GFG-8015G-2-Mhz-Fonksiyon-Jeneratoru-.jpg

1 adet Fonksiyon (Arbitrary) Jeneratörü

(Agilent 33210A: 10MHz, 10 mVpp – 10 Vpp, USB, GPIB, LAN)

2 Adet Analog Osiloskop

(GOS-620: 20 MHz, 2 kanal)

 

1 adet Sayısal Osiloskop

(GDS-2062: 60 MHz, 2 kanal)

 

1 adet DAQ Pro

(8 kanal giriş – 1 kanal çıkış, 0-10 V ve 0-24 mA arasını ölçme ve toplama sistemi)

1 adet Ses Kartı Dış Ünitesi (Creative Audigy2)

1 adet Mikrofon (Shure PG58: Cardioid ve 60-15000 Hz arası frekans yanıtı)

 

Açıklama: IMG_1406

 
 •  2 Adet Multimetre (BM812CF: 5000 Count, Optik RS-232 Arabirimli)

 •  1 adet Tepegöz

 •  1 adet Masaüstü Bilgisayar ve internet bağlantısı (İlgili hesaplamalar ve veri tabanlarına erişim)

 •  1 adet dsPIC ICD2 Yükleyici, 1 adet DM240001 dsPIC Kartı, 2 adet DM300018 dsPIC Kartı, 4 adet DM300027 dsPIC Kartı ve Muhtelif dsPIC işlemcileri

 •  El Takımı (kalem havya, tabanca havya, lehim pompası, kalem havya altlığı, minyatür tip kargaburnu, minyatür tip yan keski, pense, kablo soyucu, lehim teli, masa tipi mengene, düz tornavida takımı, yıldız tornavida takımı, saatçi tornavida takımı, krokodil kablolar, breadboardlar).

Yazılımlar

MPLAB Programı

 

Deneyler

Sinyal ve Sistem Analizi (Simülasyon)

 •  Giriş

 •  Kompleks Üstellere Giriş

 •  AM ve FM Sinüzoidal İşaretler

 •  Konvolüsyon GUI’si

 •  Fourier Serilerin Nümerik Hesaplanması

 •  Fourier Seriler ile Tasarım – Bozulma

 •  Fourier Seriler

 •  Hızlı Fourier Dönüşüm

 •  Sayısal Görüntüler: A/D ve D/A

 •  z - Dönüşümü

İstatistiksel Sayısal Sinyal İşleme (Simülasyon)

 •  Filtre Tasarımı

 •  Örnekleme, Konvolüsyon ve FIR Filtreleme

 •  Frekans Yanıtı: Bant-geçiren ve Bant-durduran Filtreler

 •  FIR Filtre Tasarımı

 •  IIR Filtre Tasarımı

 •  Ayrık Zaman Rasgele Süreçler

 •  Wiener Filtreler

 •  Spektrum Kestirimi

Desteklenen Projeler

 •  “Ses Patolojilerinin Bilgisayar Ortamında Teşhis Edilmesi” adlı ve 2003-MÜH-005 nolu BAP projesi tamamlanmıştır.

 •  “Elektrofizyolojik İşaretlerde Veri Toplama ve Analiz” adlı ve 2006-MÜH-012 nolu BAP projesi tamamlanmıştır.

 •  “Kan Sekeri (Glukoz) Tayini icin, Non-invaziv Eektrokimyasal Ölçüm Cihazina Ait Donanım ve Yazılımların Tasarımı ve Geliştirilmesi” adlı ve SBAG-K-24 (104-S-236) nolu TUBİTAK Kariyer projesi tamamlanmıştır

 •  "Holter Elektrokardiyografi (EKG) Cihazı Tasarımı” adlı ve 2009-MÜH-023 nolu BAP projesi devam etmektedir.

 •  “Optik Tabanlı Örselemesiz (Non-İnvasive) Kan Şekeri Ölçüm Sistemi Gerçekleştirilmesi” adlı ve 2011-MÜH-067 nolu BAP projesi devam etmektedir.

 

 Tamamlanan Projeler

Doktora

 •  İki Foton Uyartım Temelli Mikroskopik Hücre Görüntülerinden Üç Boyutlu Yapının Modellenmesi

 •  Ses Telleri Hastalıklarının Sayısal Görüntü İşleme Yöntemleri ile Tanılanması

 

Yüksek Lisans

 •  Tıbbi Tanılamada Sayısal Ses İşlemenin Kullanılması

 •  Tremor İşaretlerinin Sınıflandırılması

 •  İnsan Beyninin Işık Uyarılarına Yanıtının Sayısal Değerlendirilmesi

 •  Prostat Kanser Riskinin Tespitinde Sınıflandırıcı Tabanlı Uzman Sistem Kullanımı

 •  Biyomedikal İşaretlerinin Ayrıştırılması

 •  Protez Denetimi için EMG’de Örüntü Tanıma

 •  Elektro-larenks Seslerinin İyileştirilmesi

 •  Holter EKG Sistem Tasarımı

 

Lisans

 •  Bilgisayar Tabanlı Ses Analizi

 •  Kaos İletişimi

 •  EKG Sinyalin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

 •  Mikrobilgisayar Tabanlı Analog Veri Toplama Sistemi

 •  Ultrasonik Tomografi

 •  Endoskopik pH Metre

 •  Taşınabilir Bilgisayar Tabanlı Çok Kanallı EKG Veri Toplama Sistem Tasarımı

 •  EMG Kontrollü Protez Elin İyileştirilmesi

 •  FPGA Tabanlı İşaret ve Görüntü İşleme Uygulamaları

 •  Kan Şekeri Seviye Tahmininin In-vitro Ortamda İncelenmesi

 •  Kan Şekeri Seviye Tahmininin In-vivo Ortamda İncelenmesi

 •  ARM9 İşlemci Tabanlı Uzaktan Tıp Uygulaması

 •  Mamografi Üzerinden Bilgisayar Destekli Tanı

 •  Görme Engelli İnsanlar için Ultrasonik Tabanlı Rehber Sistem Uygulaması

 •  Yapay Sinir Ağları ile EKG İşaretinin Sınıflandırılması

 •  EKG İşaretinde Damgalama (Waternarking)

 •  Telefon Hattından EKG İşaretinin İletilmesi

 •  GSM Sisteminden EKG İşaretinin İletilmesi

 •  Teşhis için Bilgisayar Tabanlı Kalp-hızı Analizi

 •  İnsan EEG’si Üzerindeki Türk Klasik Müzik Formalarının Etkisinin İncelenmesi

 •  Ses Kaynağının Yönünün Tespiti

 •  Portatif EEG Kayıt Sistemi Tasarımı

 •  Portatif Kalp-hızı Görüntüleme Sistemi Tasarımı

 •  Portatif Kan Pıhtılaşmasının Görüntüleme Sistemi Tasarımı

 •  EMG Kontrollü Yapay El

 •  dsPIC Tabanlı EKG Üreteci

 •  ds PIC’de Frekans Spektrum Uygulaması

 •  Kalp Sesi Analizi

 •  Tıbbi Tanı için Akciğer Sesi Analizi

 •  Uyku Derinliğinin Görüntülenmesi

 •  EKG Holter Tasarımı

 •  Kan Şekeri Ölçüm Sistemi Tasarımı

 •  dsPIC Tabanlı Ses İşaretlerinin İşlenmesi ve İyileştirilmesi

 •  dsPIC Tabanlı EEG Kullanarak Uyku Derinliğinin Belirlenmesi

 •  Yalıtımlı Medikal Yükselteç

 •  Deri Direnci Ölçümü

 •  Solunum Hızı Ölçümü

 •  Kalp Hızı Ölçümü

 •  MATLAB ile Spektrum Kestirimi

 •  MATLAB Ortamında EKG Simülatör Tasarımı

 •  Dalgacık Dönüşümü Tabanlı EKG Kodlama

 •  EKG Tanısı için Mikro-biyomedikal İşaretlerin İyileştirilmesi

 •  EKG İşaretinden Öznitelik Çıkartımı

 •  EKG’de Uyarlanabilir Gürültü Temizlenmesi

 •  Kan Akışının Ölçümü

 •  MATLAB Tabanlı FIR ve IIR Filtre Tasarımı

 •  Mikroişlemci Tabanlı FIR ve IIR Filtre Tasarımı

 •  Sayısal Osiloskop Tasarımı

 •  Giyilebilir Web-tabanlı Gerçek Zamanlı Hasta İzleme Sistemi Tasarımı

 

dsPIC Tabanlı Sinyal İşleme Modülü

EEG Veri Toplama ve Kayıt Modülü

 

EMG Tabanlı Protez El

MP3 Tabanlı EKG Holter

 

Yayınlar

SCI Dergi Yayınları

1.        M. Engin, ECG late potential extraction using averaged singular-values third-order cumulant (TOC) based bispectrum, Analog Integrated Circuits and Signal Processing 33 (3) (2002) 301-303.

2.        M. Engin, ECG beat classification using neuro-fuzzy network, Pattern Recognition Letters 25 (2004) 1715-1722.

3.       Mehmet Engin, Alparslan Demirel, Erkan Zeki Engin, Musa Fedakar, Recent development and trends in biomedical sensors, Measurement 37 (2005) 173-188.

4.       Fatih Ogut, Rasit Midilli, Gonca Oder, Erkan Zeki Engin, Bülent Karci, Yasemin Kabasakal, Laryngeal findings and voice quality in Sjogren’s syndrome, Auris Nasus Larynx 32 (2005) 375-380.

5.        Fatih Öğüt, Mehmet Akif Kiliç, Erkan Zeki Engin, Raşit Midilli, Voice onset times for Turkish stop consonants, Speech Communication 48 (2006) 1094-1099.

6.        M. Engin, A recording and analysis system for human tremor, Measurement 40 (2007) 288-293.

7.        M. Engin, Spectral and wavelet based assessment of congestive heart failure patients, Computer in Medicine and Biology 37 (2007), 820-828.

8.        Fatih Öğüt, Sinan Ersin, Erkan Zeki Engin, Tayfun Kirazlı, Raşit Midilli, Gökhan Ünsal, Serhat Bor, The effect of laparoscopic Nissen fundoplication on laryngeal findings and voice quality, Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques 21 (2007) 549-554.

9.        Mehmet Engin, Serdar Demirağ, Erkan Zeki Engin, Gürbüz Çelebi, Fisun Ersan, Erden Asena, Zafer Çolakoğlu, The classification of human tremor signals using artificial neural network, Expert Systems with Applications 33 (3) (2007) 754-761.

10.    Hüseyin Tirtom, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Enhancement of time-frequency properties of ECG for detecting micropotentials by wavelet transform based method, Expert Systems with Applications 34 (1) (2008) 746-753.  

11.    Mehmet Engin, Musa Fedakar, Erkan Zeki Engin, Mehmet Korürek, Feature measurements of ECG beats based on statistical classifiers, Measurement 40 (2007) 904-912.

12.    Mehmet Engin, Tayfun Dalbastı, Merih Güldüren, Eray Davaslı, Erkan Zeki Engin, A prototype portable system for EEG measurements, Measurement 40 (2007) 936-942.

13.    Serdar Akyildiz, Fatih Ogut, Mahir Akyildiz, Erkan Zeki Engin, A multivariate analysis of objective voice changes after thyroidectomy without laryngeal nevre injury, Archives of Otolaryngology – Head & Neck Surgery 134 (6) (2008) 596-602.

14.    Candan Caner, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, The programmable ECG Simulator, Journal of Medical Systems 32 (4) (2008) 355-359.

15.    Murat Çınar, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Y. Ziya Ateşçi, Early prostate cancer diagnosis by using artificial neural networks and support vector machines, Expert Systems with Applications 36 (2009) 6357-6361.

16.    Mehmet Engin, Engin Tekin, Tayfun Dalbastı, Erkan Zeki Engin, The evaluation of EEG response to photic stimulation in normal and diseased subjects, Computers in Biology and Medicine 39 (2009) 53-60.

Diğer İndeksli Uluslararası Dergi Yayınları

1.        M. Engin and S. Demirağ, Fuzzy-hybrid neural network based ECG beat recognition using three different types of feature set, Cardiovascular Engineering Journal 3 (2) (2003) 71-80.

2.        Mehmet Engin, Rasim Saltuk Alakus, Erkan Zeki Engin, Elimination of white noise from video signals of television transmission by using digital recursive estimation, Journal of Electrical & Electronics 2 (2002) 627-633.

3.        Mehmet Engin, Oğuz Çıdam, Erkan Zeki Engin, Wavelet transform based watermarking technique for human electrocardiogram (ECG), Journal of Medical Systems 29 (6) (2005) 589-594.

4.        Fatih Öğüt, Erkan Zeki Engin, M. Akif Kılıç, Zafer Dicle, Mehmet Engin, A Novel Stimulation of Cochlear Implant in Music Perception: Fine Structure Model by Using Nicstream, Mediterr J Otol 2 (2005) 87-93.

5.        Mehmet Engin, Tayfun Dalbastı, Emre Ertuğrul, Sinan Öz, Erkan Zeki Engin, Investigation of interaction between chaotic musics and human's brain, Journal of Electrical & Electronics 6 (1) (2006) 41-44.

6.        Salih Arslan, Koray Köse, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Mehmet Korürek, A design of dsPIC based signal monitoring and processing system, Journal of Electrical & Electronics 9 (2009) 921-927.

7.        Mehmet Engin, Tayfun Dalbastı, Erkan Zeki Engin, Doğa Yavuzyılmaz, Ender Özdemir, Ö. Sinan Akaydın, Non-linear analysis of instrumental Turkish traditional music modes via human's EEG's, Journal of Electrical & Electronics 10 (2010) 1135-1141.

Ulusal Dergi Yayınları

1.      M. Engin, Bispectral analysis of ECG late potentials, Journal of Polytechnic 5 (3) (2009) 217-220.

2.      Fatih Öğüt, Erkan Zeki Engin, Koklear implantlar ve konuşma işlemci stratejileri, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 2 (10) (2006) 7-14.

3.      Erkan Zeki Engin, Mehmet Engin, Gökhan Alpan, Uğur Aydın, dsPIC tabanlı anestezi derinliğinin EEG spektral entropisi ile kestirimi, DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Kabul edildi).

4.      Erkan Zeki Engin, Mehmet Engin, Bilgisayar tabanlı ses analizi, DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Kabul edildi).

Uluslararası Kongre Yayınları

1.      Mehmet Engin, Serkan Ünsal and Erkan Zeki Engin, Order selection in Autoregressive power spectrum estimation of sleep EEG, ELECO`2001 Second International Conference on Electrical & Electronics Engineering, 7-11 November 2001, Bursa-Turkey.

2.      M. Engin and A, Karabıyık, Comparative study on adaptive noise canceler for ECG signals, TAINN 2003 International Conference, 02-04 July 2003, Çanakkale-TURKEY.

3.      M. Engin and S. Demirağ, Voice signals analysis by ICA, TAINN 2003 International Conference, 02-04 July 2003, Çanakkale-TURKEY.

4.      Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, The AT89C51 microcontroller based ECG simulator design, TAINN 2003 International Conference, 2-4 July 2003, Çanakkale-Turkey.

5.      M. Engin, A. Karabıyık, H. Tirtom, E. Bal, ECG signal compression wavelet transform based method, ICSP 2003 Int. Conference, 24-26 Sept.2003, Çanakkale-TURKEY.

6.      Fatih Öğüt, Erkan Zeki Engin, Mehmet Akif Kılıç, Zafer Dicle, Mehmet Engin, Speech and music perception in Nucleus Cochlear Implant, 4.NIC Workshop, 1-2 April 2004, Belgium.

7.      Fatih Öğüt, Tayfun Kirazlı, Erkan Engin, M. Akif Kılıç, Zafer Dicle, Atilla Yavuzer, The Life Quality in Cochlear Implant Users, International Conference in Audiology and Otology, 2-5 June 2004, Greece.

8.      M. Engin, E. Tekin, E.Z. Engin, T. Dalbastı, Analysis of photic stimulation EEG, (Poster), XII Int. Biomedical Science and Technology Symposium, 20-23 Sept. 2005, İzmir-TURKEY.

9.     Fatih Ogut, Erkan Zeki Engin, Mehmet Akif Kılıc, Mehmet Engin, Rasit Midilli, The Objective Analysis of Irregular Voice by Using the Wavelet Transform, XVIII IFOS World Congress, 25-30 June 2005, Rome.

10.  Fatih Öğüt, Erkan Zeki Engin, Mehmet Engin, M. Akif Kılıc, Serhat Bor, The effect of laryngopharyngeal reflux disease on voice quality, 3rd World Voice Congress, 19-22 June 2006, Istanbul-Turkey.

11.  Fatih Ogut, Mahmet Akif Kilic, Erkan Zeki Engin, The effect of delayed auditory feedback on Stutterers’ Voice Onset Time Values, 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, 25-28 June 2008, İstanbul-Turkey.

12.  Çiğdem Yengin, Pelin Turan, Sedef Kundakcı, Murat Düzgün, Tayfun Dalbastı, Erkan Zeki Engin, Mehmet Engin, Emrah Kılınç, Mappıng of an epıleptıc focus wıth multıelectrode arrays and development of a “seızures early warnıng system” prototype ın an experımental focal epılepsy model, ISOPS 2009.

13.  Mustafa .Eren Kırmızıgül, Erkan Zeki Engin, Mehmet Engin, Electrolarynx speech enhancement, ICAST2010, 25-26 May 2010, İzmir-Turkey.

14.  Cihat Eroğlu, Harun Bayar, Gürcan Taşpınar, Erkan Zeki Engin, Mehmet Engin, A prototype ECG holter design, ICAST2010, 25-26 May 2010, İzmir-Turkey.

15.  Fatih Öğüt, Mehmet Kılıç, Tayfun Kirazlı, Cem Bilgen, Kerem Öztürk, Eyüp Kara, Erkan Engin, Voice onset time in CI users, 13th Symposium on Cochlear Implants in Children 14-16 July 2011, Chicago-USA.

Ulusal Kongre Yayınları

1.    Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Serkan Ünsal, Temel peryot kestirimi ve ses analizi, BİYOMUT’2002 Ulusal Toplantısı, 30 Mayıs-1 Haziran 2002, İstanbul.

2.    Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Ömer Ragıp Özkan, Bilgisayar ortamında EKG ve EEG üretimi, BİYOMUT’2003 Ulusal Toplantısı 29-30 Mayıs 2003, İstanbul.

3.    Engin M., Tekin E., Engin E.Z., Çelebi G., Işık uyartımlı EEG’nin spektral analizi, 16. Ulusal Biyofizik Kongresi, 19-21 Eylül 2004, Ankara.

4.    Engin M., Engin E.Z., Kırmızıgül M.E., Çengelci M.E., Çelebi G., Elektrokardiogramda (EKG) uyarlanır süzgeçleme ile gürültü atılması, 16. Ulusal Biyofizik Kongresi, 19-21 Eylül 2004, Ankara.

5.    Fatih Öğüt, Erkan Zeki Engin, Tayfun Kirazlı, Koklear implant ve müzik, 3. Akademi Toplantısı, 14-17 Nisan 2005, İzmir. 

6.   Fatih Öğüt, Erkan Zeki Engin, Mehmet Akif Kılıç, Rasit Midilli, Uygar Levent Demir, Düzensiz seslerde wavelet analizinin değeri, 28. Ulusal Otoriolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs 2005, Antalya.

7.    Fatih Öğüt, Gökhan Önçağ, Servet Doğan, Erkan Zeki Engin, Mehmet Akif Kılıç, Mehmet Engin, Uygar Levent Demir, Yarık damaklarda konuşma ve işitmenin değerlendirilmesi,  28. Ulusal Otoriolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs 2005, Antalya.

8.    Mehmet Engin, Serdar Demirağ, Erkan Zeki Engin, Gürbüz Çelebi, Fisun Ersan, Zafer Çolakoğlu, Tremör işaretlerinin yapay sinir ağları ile sınıflandırılması, 17. Ulusal Biyofizik Kongresi, 7-9 Eylül 2005, İzmir.

9.    Erkan Zeki Engin, Fatih Öğüt,  Mehmet Engin, İnsan sesinin akustik analizi, 17. Ulusal Biyofizik Kongresi, 7-9 Eylül 2005, İzmir (Panel).

10.    Fatih Öğüt, Erkan Zeki Engin, İşitme kaybı ve koklear implant, 17. Ulusal Biyofizik Kongresi, 7-9 Eylül 2005, İzmir (Konferans).

11.    Mehmet Engin, Engin Tekin, Erkan Zeki Engin, Tayfun Dalbastı, Fotik uyartımlı EEG analizi, 17. Ulusal Biyofizik Kongresi, 7-9 Eylül 2005, İzmir.

12.    Timur Düzenli, Hüseyin Fırat, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Solunum sistemine ilişkin seslerin işlenmesi, 12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi, 14-18 Kasım 2007, Eskişehir.

13.    Murat Çınar, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Y. Ziya Ateşci, Prostat kanser riskinin değerlendirilmesi, 12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi, 14-18 Kasım 2007, Eskişehir.

14.    Tuncay Sefer, Onur Kar, Hasan Han, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, EMG tabanlı protez el tasarımı, 12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi, 14-18 Kasım 2007, Eskişehir.

15.    İbrahim Yiğiter, Mehmet Engin, Erkan Z. Engin, Soner Balcı, Trafik kazalarının önlenmesinde EMG tabanlı uyarı sistemi uygulaması, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, 29-31 Mayıs 2008, Ankara.

16.    Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Saygın Bildik, Turan Karipçin, Portatif kalp hızı izleme sistemi, BİYOMUT’2009 Ulusal Toplantısı, 20-24 Mayıs 2009, İzmir.

17.    Özlem Çakır, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Ufuk Yumrukaya, EMG işaretinin işlenmesi ile kas yorgunluğunun incelenmesi, BİYOMUT’2009 Ulusal Toplantısı, 20-24 Mayıs 2009, İzmir.

18.    Çiğdem Serdengeçti, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Soner Balcı, Anne EKG’sinden fetal EKG’nin çıkartımı, BİYOMUT’2009 Ulusal Toplantısı, 20-24 Mayıs 2009, İzmir.

19.    Baycan Akçay, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Seyhan Coşkun, Güngör Polat, Uyku evresi tanımlamasında zaman-ölçek tabanlı parametrelerin etkinliğinin araştırılması, BİYOMUT’2010 Ulusal Toplantısı, 21-23 Nisan 2010, Antalya.

20.    Gürcan Taşpınar, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Adem Ökte, Güngör Polat, Fotik uyartım yanıtının zaman-frekans tabanlı parametreler ile incelenmesi, BİYOMUT’2010 Ulusal Toplantısı, 21-23 Nisan 2010, Antalya.

21.    Yavuz Öztürk, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin, Alper Bayrak, İnsan el derisi özelliklerinin kutuplamalı ışık görüntülenmesi ile incelenmesi, BİYOMUT’2010 Ulusal Toplantısı, 21-23 Nisan 2010, Antalya.

 

Sorumlu Kişiler

Doç. Dr. Mehmet ENGİN (E-mail: mehmet.engin@ege.edu.tr)

Yrd. Doç. Dr. Erkan Zeki ENGİN (E-mail: erkan.zeki.engin@ege.edu.tr)

Arş. Gör. İbrahim Akkaya (E-mail: ibrahim-akkaya@hotmail.com)

Arş. Gör. Özkan Arslan (E-mail: ozkanarslan_ehm@hotmail.com)

 Not: Biyomedikal ve Sinyal İşleme ile ilgili projelerde (ders projeleri, lisans ve yüksek lisans tezleri) çalışmak isteyen öğrencilerimiz, laboratuarın anahtarını “Arş. Gör. İbrahim Akkaya”, “Arş. Gör. Özkan Arslan”, “Yrd. Doç. Dr. Erkan Zeki ENGİN” veya “Doç. Dr. Mehmet ENGİN” den alarak çalışabilirler

İletişim Adresi ve Telefonu

Adres: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, İZMİR.

Tel:  0 232 311 5244 (Yrd. Doç. Dr. Erkan Zeki ENGİN)