Elektrik Makinaları Laboratuarı                 

 

 

 

              

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC Makineler Deney Seti

 Doğru akım makineleri Deney setinde Dc Şönt , Dc kompund, Dc yabancı uyartımlı, Dc seri  motor ve  jeneratörlerine ait karakteristik deneyleri,yol verme ve kontrol deneyleri yapılmaktadır.   Dc makineler Deney seti ile  yapılabilecek deneyler;

 •  Yabancı Uyartımlı Dinamo Boş Çalışma Karakteristiği
 •  Yabancı Uyartımlı Dinamo Yük Karakteristiği
 •  Yabancı Uyartımlı Dinamo Dış Karakteristiği
 •  Yabancı Uyartımlı Dinamo Ayar Karakteristiği
 •  Şönt Dinamo Boş Çalışma Karakteristiği
 •  Şönt Dinamo Yük Karakteristiği
 •  Şönt Dinamo Ayar Karakteristiği
 •  Şönt Dinamo Ayar Karakteristiği
 •  Kompunt Dinamo Dış Karakteristiği
 •  Şönt Motor Dış Karakteristiği
 •  Şönt Motor Yük Karakteristiği
 •  Şönt Motor Ayar Karakteristiği
 •  Seri Motor Dış ve Moment Karakteristikleri
 •  Kompunt Motor Dış Karakteristiği

Asenkron Makineler Deney Seti

 Tek ve üç fazlı asenkron motor ve jeneratörlerin çalışma karakteristiklerinin,yol verme ve  kontrolleri  ile ilgili deneylerinin yapılmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  Asenkron makineler Deney seti ile  yapılabilecek  deneyler;

 •  3~Bilezikli Asenkron Motora Yol Verme
 •  Asenkron Motorlarda Kaymanın Bulunması
 •  3~ Asenkron Motorun Boş Çalışması
 •  3~ Asenkron Motorun Kısa Devre Çalışması
 •  Asenkron Motor Daire Diyagramının Çizimi
 •  3~ Asenkron Motorun Yüklü Çalışması
 •  3~ Asenkron Motorun Jeneratör Çalışması
 •  Senkronlanan Asenkron Motor Deneyi
 •  3~Asm'un 1~ Çalıştırılması
 •  Asenkron motorun frekans ile devir ayarının yapılması

Senkron Makineler Deney Seti

Genellikle Elektrik-Elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan senkron makinenin yapısının,çalışma  şekillerinin ve kontrollerinin daha iyi anlaşılması için oluşturulan  Senkron makinalar Deney seti ile yapılabilecek deneyler:

 •  Alternatölerin Boş Çalışma Karakteristiği
 •  Alternatörlerin Dış Karakteristiği
 •  Alternatörlerin Ayar Karakteristiği
 •  Alternatörlerin Kısa Devre Karakteristiği
 •  Alternatörlerin Yüklü Doyma Karakteristiği
 •  Senkron Empedans Metodu İle Regülâsyon Bulunması
 •  Potiyer Üçgeni Metodu İle Regülâsyon Bulunması
 •  Alternatörlerin Paralel Bağlanması
 •  Senkron Motorlara Yol Verme Metotları
 •  Senkron Motorun "V" Eğrilerinin Elde Edilmesi
 •  Senkron Motor İle Güç Katsayısının Düzeltilmesi 
 •  Alternatör Veriminin Bulunması

Transformatörler Deney Seti

Transformatörün temel yapısı , çalışma ilkesi , akı devresi ve çeşitleri , indükleme , dönüştürme oranı , boşta çalışmada akım ve bileşenleri , kayıplar ve güç katsayısı , görünür , etkin ve tepkin güçler. Kısa devrede çalışma , yükte çalışma ve uygulaması gibi özelliklerinin daha iyi anlaşılması  için oluşturulan deney setin de 1 ve 3 fazlı değişik bağlantı şekilli transformatörler bulunmaktadır.  Set ile  yapılabilecek deneyler;

 •  Transformatörlerde Sargı Direncinin Ölçülmesi
 •  Transformatörlerin Dönüştürme Oranlarının Bulunması
 •  Transformatörlerin Boş Çalışması
 •  Transformatörlerin Kısa Devre Çalışması
 •  Transformatörlerde Polarite Tayini
 •  Transformatörlerin Yüklü Çalışması
 •  Transformatörlerde Regülâsyon ve Verimin Bulunması
 •  Transformatörlerde Birinci ve İkinci Sargı Gerilimleri Arasındaki Faz Farkının Osiloskopla Ölçülmesi
 •  Üç fazlı transformatörlerin paralel bağlanması

Mevcut Cihazlar

 •  3 Phase Metrel MI 2192 Power Quality Analyzer