Mazeret ve Tek Ders Sınavları

1) 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Ara ve Bütünleme Sınavlarına mazeretli olmaları nedeniyle giremeyip, mazeretleri “Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi” ne göre kabul edilecek olan öğrencilerin

Ara Sınavları için; Mazeret Sınavlarının 21, 22 ve 23 Aralık 2016, Bütünleme Sınavları için; Mazeret Sınavlarının 08 ve 09 Şubat 2017 Tarihlerinde ilgili Bölümlerde yapılması,

2) 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda yapılacak olan Tek Ders Sınavının 15 Şubat 2017 Tarihinde Bölüm Başkanlıklarının uygun göreceği yer ve saatte yapılması, Tek Ders Sınavına girecek olan öğrencilerin 13 Şubat 2017 Tarihine kadar Dekanlık Öğrenci İşleri Şefliğine başvurmaları gerekmektedir. DEKANLIK 02.12.2016