Sinyal ve Sistem Analizi Final Sınavı Hakkında

09/01/2017 tarihinde açıklanan Sinyal ve Sistem Analizi Laboratuvar not ortalamalarına bakılmaksızın (Listede Başarılı ve Başarısız görünse de) dersi alan tüm öğrenciler final sınavına girebilirler. 

                                                                                                                                                                                              Doç. Dr. Mehmet ENGİN"