Dönemlik Bitirme Projesi Alanların Dikkatine

Gelişme Raporlarının  11.12.2017 Pazartesi Gününe Kadar getirilmesi gerekmektedir.