Mazeret ve Tek Ders Sınavı Hakkında

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Ara Sınav ve Bütünleme Sınavlarına mazeretli olmaları nedeniyle giremeyip, mazeretleri 

“Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi” ne göre kabul edilecek olan öğrencilerin

Ara Sınavlar için; Mazeret Sınavlarının 20, 21 ve 22 Aralık 2017,

Bütünleme Sınavları için; Mazeret Sınavlarının 1 ve 2 Şubat 2017, Tarihlerinde ilgili Bölümlerde yapılması,

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda yapılacak olan Tek Ders Sınavının 7 Şubat 2017 Tarihinde Bölüm Başkanlıklarının uygun göreceği yer ve saatte yapılması gerekmektedir.