EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yaz okulu Mazeret ve TEK Ders Sınav Tarihleri

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunda Ara ve Final Sınavlarına mazeretli olmaları nedeniyle giremeyip, mazeretleri “Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi” ne göre kabul edilecek olan öğrencilerin

Ara Sınavlar için; Mazeret Sınavlarının 16 ve 17 Ağustos 2018,

Final Sınavları için; Mazeret Sınavlarının 10 ve 11 Eylül 2018, Tarihlerinde ilgili Bölümlerde yapılması,

1) 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu sonunda yapılacak olan

Tek Ders Sınavının 14 Eylül 2018 Tarihinde Bölüm Başkanlıklarının uygun göreceği yer ve saatte yapılması,

Tek Ders Sınavına girecek olan öğrencilerin 12 Eylül 2018 Tarihine kadar Dekanlık Öğrenci İşleri Şefliğine başvurmaları gerekmektedir.

                                                                                                                                                                              DEKANLIK 09.08.2018