EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Bedelli Askerlik

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 15.08.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu
toplantısında alınan "21 günlük temel askerlik eğitimi maksadıyla silah altına alınacak
yükseköğretim öğrencilerinin temel eğitim aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına, aldıkları
temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda
mazeret sınav hakkı verilmesine, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin
alınması" kararına ilişkin ilgi yazısı ilişikte gönderilmiştir.