EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans Öğrencilerimizin Dikkatine

Aşağıda belirtilen ilgi yazı kapsamında Seminer verecek öğrencilerinin Bölüm Sekreteri Yasemin KAHRAMAN ile görüşmeleri gerekiyor.

311 1817 – 311 52 41

Seminer Sunum Tarihi: 20 EYLÜL 2018

 

Lisans Programı, Madde 6-(3)'de yer alan "Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili

derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir"

hükmü kapsamında anabilim dalınızda kayıtlı, dört yarıyıl sonunda kredili derslerini (zorunlu

dersleri dahil) tamamlayan ancak seminer vermeyen, 2017-2018 öğretim yılı bahar yarıyılında

kayıt yenileme yapan tezli yüksek lisans öğrencileri, ilgili yarıyıl sonu olan 21.09.2018 tarihide

kadar seminer vererek başarılı olmaları halinde öğrenimlerine devam edebileceklerdir. Aksi

takdirde Yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında işlem yapılması gerekli olacaktır.