EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders hk.

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin, Madde 34-(5) fıkrasında yer alan

"...Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin

lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur." hükmüne istinaden alınan 08.08.2016 gün ve

31/29 sayılı Enstitümüz Yönetim Kurulu kararı gereği; 2015-2016 öğretim yılı ve sonrasında

kayıtlanan öğrencilerimizin Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını

içeren dersi lisansüstü eğitimleri sırasında tez savunma sınavı aşamasına gelmeden önce alması

gerektiği, bu dersin Tezli Yüksek Lisans ve Yüksek Lisans Dereceli Doktora programları eğitim

planlarında 3. yarıyılda yer aldığı, ders aşamasında alınması gereken en az 7 ders 21 yerel kredi

54 AKTS (seminer dahil 60 AKTS) içinde sayılmadığı, yine bahse konu dersin, Lisans Dereceli

Doktora programları eğitim planlarında 5. yarıyılda yer aldığı, ders aşamasında alınması gereken

en az 14 ders 42 yerel kredi 114 AKTS (seminer dahil 120 AKTS) içinde sayılmadığı ve konu

hakkında Anabilim Dalınızda kayıtlı tüm öğrenci ve danışman öğretim üyelerine bilgilendirme

yapılması hususu Anabilim Dalı Başkanlığınıza Enstitümüzce bildirilmiştir.

Ancak, halen bazı öğrencilerimizin yukarıda yer alan bilgilere göre ders seçimi işlemlerini

yapmamaları sebebi ile mağduriyet yaşadıklarına ilişkin şikayetler enstitümüze iletilmiş olup, bu

bilgilerin hatırlatılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Prof. Dr. Şebnem TAVMAN

Müdür V.