EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders hk.

Ekte yer alan ilgi yazımız ile 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin, Madde 34-(5) fıkrasında yer alan
"...Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin
lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur." hükmüne istinaden alınan 08.08.2016 gün ve
31/29 sayılı Enstitümüz Yönetim Kurulu kararı gereği; 2015-2016 öğretim yılı ve sonrasında
kayıtlanan öğrencilerimizin Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını
içeren dersi lisansüstü eğitimleri sırasında tez savunma sınavı aşamasına gelmeden önce alması
gerektiği, bu dersin Tezli Yüksek Lisans ve Yüksek Lisans Dereceli Doktora programları eğitim
planlarında 3. yarıyılda yer aldığı, ders aşamasında alınması gereken en az 7 ders 21 yerel kredi
54 AKTS (seminer dahil 60 AKTS) içinde sayılmadığı, yine bahse konu dersin, Lisans Dereceli
Doktora programları eğitim planlarında 5. yarıyılda yer aldığı, ders aşamasında alınması gereken
en az 14 ders 42 yerel kredi 114 AKTS (seminer dahil 120 AKTS) içinde sayılmadığı ve konu
hakkında Anabilim Dalınızda kayıtlı tüm öğrenci ve danışman öğretim üyelerine bilgilendirme
yapılması hususu Anabilim Dalı Başkanlığınıza Enstitümüzce bildirilmiştir.