EGE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesine bağlı olarak 1994 yılında eğitime başlamıştır. Bölümümüzde aşağıda listelenen 6 Anabilim Dalında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim-öğretim yürütülmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Bunlar:

  • Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı
  • Elektronik Anabilim Dalı
  • Elektrik Makinaları Anabilim Dalı
  • Telekomünikasyon Anabilim Dalı
  • Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı
  • Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı

Bölümümüzde halen 4 profesör, 3 doçent, 8 yardımcı doçent, 16 (kadrolu+öyp) araştırma görevlisi, 1 elektrik mühendisi idare amiri, 1 uzman, 1 teknik öğretmen, 2 tekniker, 1 bölüm sekreteri, 2 öğrenci işleri sekreteri, 3 destek çalışanı olmak üzere toplamda 42 kişi eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi için görev yapmaktadır.

Bölüm Özgörevi

Uluslararası ölçekte başarılı olabilecek mezunlar yetiştirmek. Ülkenin ihtiyaçlarına uygun geliştirme projeleri ve bilimsel araştırmalar yapmak. Devletin ve milletin gücüne katkı yapacak bilim ve teknolojileri üretmek.

Bölüm Vizyonu

Uluslararası akredite kuruluşlarının öngördüğü eğitim, öğretim, araştırma, öğrenci işleri, bina altyapısı ve çalışma ortamı, teşkilat yapısı ve işleyişi standartlarına sahip olmak.

Program Eğitim Amaçları

Öğrencilerimiz, uygulamaya yönelik sağlam matematik ve fizik altyapısıyla elektrik ve elektronik mühendisliği konularında yeterli derinlik ve genişlikte lisans eğitimi alarak;

  • Mezuniyetin ilk yılında ulusal veya uluslararası alanda mesleklerine uyumlu iş bulabilirler,
  • Sanayide, araştırma-geliştirme kuruluşlarında veya üniversitelerde ilerleyip önemli katkılarda bulunabilirler,
  • Kazandıkları bilimsel, sosyal ve mesleki bilgi ve becerileriyle yeni ve farklı alanlarda kendilerini geliştirip, mesleklerinde öne çıkabilirler.