canlı destek

Ekle-Sil ve 42 AKTSye İlave 3 Ders İşlemleri

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ders eklemek ve çıkarmak isteyen Fakültemiz öğrencileri 18.10.2021 - 24.10.2021 bu işlemlerini http://kimlik.ege.edu.tr adresinden OBYS'den yapabileceklerdir. Belirtilen tarihte ders ekle-sil talebinde bulunan öğrencilerin bu işlemlerini Ege Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden (ekle-sil işlemi form vermek suretiyle elden kesinlikle yapılmayacaktır) Danışman onayına göndermeleri ve Danışman Öğretim Elemanlarının da öğrencilerin ders ekleme/bırakma taleplerini kabul etmek/reddetmek suretiyle kesin kayıt şeklinde tamamlamaları gerekmektedir. (öğrencilerin ders gruplarındaki değişiklik talepleri için kesinlikle OBYS'ye ekle-sil yapmaları için yönlendirilmeyecek, bu işlemler Bölümlerde öğrenci işleri ile görevli elemanlar tarafından OBYS üzerinde bulunan "ders gruplarının düzenlenmesi sekmesinden" yapılacaktır)
 
Ayrıca; Üniversitemiz Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi' nin 23/9. Maddesinde "Mezun durumuna gelen son sınıf öğrencilerinin, 22 Ağustos 2011 tarih ve 28033 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 6. Fıkrasında bahsedilen en fazla 42 AKTS alabilme sınırının arttırılması, en çok üç ders eklenecek şekilde ilgili birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır." denilmektedir. Buna göre, 42 AKTS' ye ilaveten en fazla 3 derse kayıtlanmak isteyen son sınıf öğrencilerinin kayıtlanma işlemlerini, https://muhfak.ege.edu.tr/tr-2859/ogrenci_isleri_formlari.html adresinde bulunan "Fazla Kredi Formu"nu bilgisayar ortamında word olarak doldurmaları, Danışmanına ve Bölüm Başkanına imzalattıktan sonra, 18.10.2021 - 20.10.2021 tarihleri arasında Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine elden teslim etmeleri (ekle-sil'de ders değikliği yapacak olanlar bu formu ekle-sil yapılmış haliyle doldurmaları gerekmektedir.)


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ