Çerez Örnek
canlı destek

Tarihçe

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi Senatosu’nun 29.03.1994 gün ve 6/10 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulunun 22.04.1994 gün ve 10216 sayılı onayı ile kurulmuştur. Bölüm; Senato’nun 03.05.1994 günlü kararı ile kurulan Elektronik, Elektrik Tesisleri, Elektrik Makineleri, Telekomünikasyon, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Devreler ve Sistemler Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilk kez Güneş Enerjisi Enstitüsü Binası’nda başlamıştır. 1995 yılında kampüs içinde bulunan Ek Derslikler Binası’na taşınmıştır. Halen bu binada eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

1994-1995 öğretim yılında ilk kez eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, lisans programına ilk kez 33 öğrenci kabul etmiştir. 1997-1998 öğretim yılında lisans programından 7 öğrenci mezun olmuş ve ilk mezunlarını vermiştir.

Ege Üniversitesi Senatosu'nun 11.06.1996 tarih ve 7/3 sayılı kararı ile Yükseköğretim Kurulu'nun onayı ile 1996-1997 öğretim yılında Yüksek Lisans, 2003-2004 öğretim yılında ise Doktora programı açılmıştır. 1996-1997 öğretim yılında yüksek lisans programına ilk kez 8 öğrenci alınmıştır. İlk olarak 1998-1999 öğretim yılında yüksek lisans programından 1 öğrenci mezun olmuştur. Doktora programına ilk kez 2003-2004 öğretim yılında 3 öğrenci alınmıştır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ