EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yönetim

Bölüm Başkan V. Prof. Dr. Musa ALCI

Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ulaş KILIÇ

Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ÖZTÜRK