canlı destek

LABORATUVARLARIMIZ

 

 

BİYOMEDİKAL ELEKTRONİK LABORATUVARI

Biyomedikal Elektronik dersinin uygulamaları için kurulmuş bu laboratuvar, dersin kuramsal bilgileri ile ilişkili deneylerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Dersin ağırlıklı konuları, biyomedikal sinyallerin analog sistemlerle işlenmesine dayanmaktadır. Bu nedenle, deneylerin çoğunluğu öğrenci gruplarının kurduğu analog tabanlı   devreler ve/veya cihazlarlar tarafından yapılmaktadır. Ayrıca; kendi tasarımımız olan biyomedikal eğitim setleri ile, sayısal ortamda biyomedikal sinyal işleme ve analizi de yapılabilmektedir. Aşağıda; mevcut cihaz ve setler sıralanırken, hangi deneysel işlemlerde kullanıldığı da açıklanmaktadır. Donanım kapasitesi, 10 öğrenci grubuna hitap edecek düzeydedir. Standart ölçüm aletleri; Sayısal multimetreler(akım,gerilim ve direnç ölçümleri için)Analog ve Sayısal osiloskoplar;Biyomedikal sinyallerin görsel olarak incelenmesi ve ayrıca,sayısal depolamalı osiloskoplar ile , sinyal spektrum  analizleri yapılabilmektedir.Kendi tasarımımız olan (10 adet); Biyomedikal eğitim seti (BT17); Bu portatif cihazlarla, EKG, EMG, EEG gibi fizyolojik sinyaller kayıt edilip ,analog olarak işlenebilmektedir. Cihaz, aynı zamanda kablosuz protokol üzerinden, izlediği sinyali (gerçek zamanda) ,dizüstü bilgisayara aktarabilmektedir. Dolayısı ile, sinyal sayısal olarak ta analiz edilebilmektedir. Ayrıca, ters yönde aktarım yeteneği de olduğundan; bilgisayar ortamında yapay olarak üretilmiş bir fizyolojik sinyal, deney setinde analog olarak ta incelenebilmektedir.Aşırılı gürültülü ortamlardaki sinyal kayıtları( deneyleri )yapabilmek için; faz kilitlemeli ön yükselteçler (10 adet) ,tarafımızdan tasarımlanmış olup öğrenci gruplarının kullanımına verilmektedir.Analog anlamda, EKG sinyali üretmek içim,  tasarımladığımız mini sinyal üretçleri(10 adet) ,öğrenci kullanımına sunulmaktadır.Ayrıca, bir adet programlanabilen bir gelişmiş sinyal üreteci mevcut olup, özelikle geçici, rejim niteliğindeki özel sinyaller üretilebilmektedir.Yine ,gelişmiş bir veri toplama sistemi mevcuttur.Yardımcı donanım olarak; profesyonel tarzda elektrot bağlantı kabloları, yeterli miktarda elektrot stoku ve mekanik atölye aparatları mevcuttur.

 

 

RF (RADYO FREKANS) LABORATUVARI

2015 yılında kurulan RF Laboratuvarında mikrodalga bandı sistem, devre ve anten tasarımları, gerçeklemesi ve ölçümleri yapılmaktadır. Haberleşme, biyomedikal, radar ve elektronik harp teknolojilerine yönelik çeşitli TÜBİTAK/BAP projeleri yürütülmektedir. Laboratuvarda; R&S ZVA40 Vektörel Network Analizörü, R&S FSV30 Sinyal Analizörü, R&S SMB 100 A Sinyal Üreteci, PCB prototip cihazı, 3B yazıcı, arbitrary fonksiyon jeneratörü, dijital osiloskop, DC güç kaynağı ve iş istasyonları bulunmaktadır.

 

 

MİKROELEKTRONİK LABORATUVARI

Mikroelektronik laboratuvarımızda dijital sinyal jenaratörü, dijital osilaskop, güç kaynağı, haberleşme sistemleri deney seti, multimetre gibi cihazlar bulunmaktadır. Analog yükselteç devreleri, dijital elektronik devreleri, modülasyon devreleri ile ilgili uygulamaları bu laboatuvarda gerçekleştirilmektedir.

 

 

DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI 

Devre Analizi laboratuvarımızda  sinyal jenaratörü, analog osilaskop, güç kaynağı, multimetre, güç elektroniği deney setleri, multimetre gibi cihazlar bulunmaktadır. Elektronik devre elemanları, devre teoremleri, akım ve gerilim analizi ile ilgili deneyler bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarda Yapılan Uygulamalar:

 • Osiloskoplar
 • Thevenin, Norton ve Süperpozisyon Teoremleri
 • Kirchoff’un Akım ve Gerilim Kanunları
 • İşlevsel Kuvvetlendiriciler
 • Kapasitör ve İndüktörler
 • Sinüzoidal Geirilim ve Akım
 • Güç Ölçümü
 • RC Filtreler
 • RLC Rezonans Devreleri
 • AC Güç Analizi ve Tasarım

 

ELEKTRİK MAKİNELERİ LABORATUVARI 

Elektromekanik Enerji Dönüşümü derslerinin deneysel uygulamaları için kullanılan laboratuvarda, temel elektrik makine deneyleri yapılır. Bu kapsamda, Transformatör, Asenkron Motor, Senkron Makine ve DC Makine deneyleri yapılabilmektedir. Yükleme dinamometreleri, ayar amaçlı varyak ve reostalar,  ölçüm amaçlı kullanılan değişik tipteki analog ve sayısal ölçü aletleri laboratuvar alt yapısında bulunmaktadır. Laboratuvar kapsamında, öğrenciler yaptıkları deneylerle, elektrik makineleri konusunda ulusal ve uluslararası standartlarda formasyon kazanmaktadır.

 

KONTROL LABORATUVARI

Laboratuvarımızda, Kontrol Sistemleri 1 ve 2 derslerinde edinilen teorik bilgiyi pekiştirmek amacıyla aktif olarak kullanılan çeşitli deney setleri mevcuttur. Bu deney setleri şunlardır: Top Dengeleme Sistemi, Dönel Ters Sarkaç, İki Tanklı Sıvı Seviye Sistemi, Top & Çubuk Sistemi, Analog Plant Simülatörü. Öğrencilerin kendilerinin de oluşturabilecekleri deney düzeneklerinde kullanılmak üzere veri toplama kartlarımız da mevcuttur. Bu araçlar ile benzetim çalışmaları yapılan deneylerin gerçek zamanlı uygulamaları da mümkün olabilmektedir.

 

BİLGİSAYAR LABORATUVARI

Laboratuvarımızda 20 adet bilgisayar bulunmaktadır. Ayrıca, 1 adet projeksiyon ve 1 adet klima bulunmaktadır. Bilgisayar Laboratuvarımız ders saatleri dışında öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Laboratuvarımızda kablosuz internet erişimi bulunmaktadır.

Bilgisayar laboratuvarında verilmekte olan dersler: Bilgisayar, Introduction to Comm. Sys., Introduction to Computer Programming, Communication Systems, Control Systems, Microprocessor Based System Design, Güç Sistemleri Analizi, Power Electronics, Digital Systems, Object-Oriented Programming, Gömülü Sistemler, Multimedia Information Systems

 

 

FPGA LABORATUVARI

Laboratuvarımızda 16 adet bilgisayar bulunmaktadır. Ayrıca, 1 adet projeksiyon ve 1 adet klima bulunmaktadır. Laboratuvarımızda kablosuz internet erişimi bulunmaktadır.

FPGA laboratuvarında verilmekte olan dersler: Introduction to Computer Programming, Güç Sistemleri Analizi, Mekatronik, Microprocessor Based System Design, Sinyal İşleme, Sinyal ve Sistem Analizi, Computer Networks, Microprocessor Based System Design, Digital Systems, Computer Networks, Communication Systems, Object-Oriented Programming

 

MANYETO OPTİK LABORATUVARI

Laboratuvarımız; 2007 yılında kabul edilen TÜBİTAK 1001 (106T651) projesi olanakları ile 2008 yılında faaliyete geçirilmiştir. Son yıllarda alınan TÜBİTAK 1001 (113E610) ve TÜBİTAK COST (113E771) projeleri ile bilimsel araştırma ve ürün geliştirme çalışmalarını sürdürmüştür. Bununla birlikte, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütülen çeşitli projeler ile altyapısını geliştirilmeye devam edilmektedir. 

Amacımız; Ulusal Kalkınma Politikaları doğrultusunda manyetik malzemelerin optik özelliklerinin ölçümü (Faraday, Kerr Etkilerinin Ölçümü) sağlık alanında gerekli olan tıbbi tanı ve tedavi amaçlı ölçüm sistemlerinin prototip tasarımlarının yapılması ve geliştirilmesidir. Belirtilen amaç doğrultusunda; üniversite içi ve dışı birimlerle ortak disiplinlerarası araştırmalar yapmak, lisans ve lisansüstü öğretimini desteklemek, danışmanlık, eğitim ve optik ölçüm hizmetleri vermektir.

Laboratuvarımızın genel araştırma alanları; biyomedikal optik görüntüleme ve analizleri, manyeto-optik ölçüm sistemleri ve malzeme karakterizasyonu, spektroskopik ölçüm ve analizler, fiber optik sensör tasarımlarıdır.

Laboratuvarımız olanaklarıyla tamamlanmış lisansüstü çalışmalar:

 • Optik tabanlı yüzey pürüzlülüğü tespiti konusunda tamamlanmış 2 adet yüksek lisans tez

 • Manyeto-optik malzeme ve ölçüm sistemleri konusunda 2 adet doktora tezi ve 4 adet yüksek lisans tezi,

 • Fiber optik alanında 1 adet doktora ve 1 adet yüksek lisans tezi,

 • Optik tabanlı Doku karakterizasyonu konusunda 2 adet yüksek lisans tezi,

 • Optik yöntemle kan şekeri ölçümü konusunda 1 adet doktora tezi,

 • Doku kan akışı görüntülemesinde 1 yüksek tezi,

 • Kan pıhtılaşması konusunda 1 yüksek tezi,

 • Hücre görüntülerinin analizi ile ilgili 1 adet doktora tezi yapılmıştır.

Laboratuvarımız olanaklarıyla devam eden lisansüstü çalışmalar:

 • Manyetik malzemelerde foton-magnon etkileşimi ile ilgili 1 doktora tezi

 • Optik görüntüleme konusunda 2 adet yüksek lisans tezi

 • Akışkanlık ölçümü konusunda 1 adet yüksek lisans tezi

 • Foto-akustik etki konusunda 1 adet yüksek lisans tezi

 

NANOTEKNOLOJİ LABORATUVARI

 

 

MEKATRONİK LABORATUVARI

 

 

FOTOVOLTAİK LABORATUVARI

 

KABLOSUZ HABERLEŞME LABORATUVARI

Laboratuvarımızın Amacı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine temel ve ileri düzey haberleşme teknikleri ve sistemleri konusunda eğitim vermek ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak.

Çalışma Alanları:

 • Kablosuz Haberleşme
 • Veri İletişimi
 • Analog ve Sayısal Haberleşme Sistemleri
 • Haberleşme Protokolleri ve Ağları
 • Duyarga Ağları

Laboratuvar Olanakları:

 • Spektrum Analizörü ( Agilent CXA N900A / 9 kHz- 3 Ghz )
 • MCM31/EV Dijital Haberleşme Eğitim Seti
 • Sensör Üniteleri ( Crossbow Telos)
 • 5 Adet Bilgisayar
 • 1 Adet Yazıcı

Araştırmacı Bilgileri:

 Laboratuvardan sorumlu 1 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

 MCM31/EV Digital Modulasyon Eğitim Seti

Deneyler:

 • ASK, FSK, PSK, QPSK, QAM sinyal üretimi
 • Mutlak ve Diferansiyel PSK ve QPSK
 • Veri Kodlama (NRZ, Manchester, Dibit, Tribit)
 • Asenkron ve senkron demodülasyon
 • PLL ve Costas Loop devresi
 • Constellation diyagramları
 • Hata ölçümü (BER)
 • RS232C seri port üzerinden veri iletimi
 • İletim kanalı ve gürültünün etkileri

Crossbow Telos Duyarga Üniteleri:

Özellikler:

 • IEEE 802.15.4
 • 250 kbps yüksek data rate radyo
 • TI MSP430 Microişlemci , 10 kb RAM ile birlikte.
 • Entegre onboard anten
 • USB arayüzü ile veri toplama ve programlama
 • Açık kaynak kodlu işletim sistemi
 • Sıcaklık, ışık ve nem sensörü                                                       

Agilent CXA N9000A Spektrum Analizörü

Fonksiyonellik:

 • Frekans aralığı ( 9khz – 3Ghz) , opsiyonel olarak 7.5 Ghz kadar arttırılabilir.
 • Opsiyonel tracking generatörü ( 3 veya 6 Ghz).
 • 10 Mhz (standart), 25 Mhz (Opsiyonel) bant genişliği.

Performans:

 • +/- 5db mutlak genlik gerçekliği
 • +17 dbm third order intercept (TOI)
 • -163 dbm görütülenen ortalama gürültü seviyesi
 • -66 db W-CDMA ACLR dinamik menzil

Ölçümler, Uygulamalar ve Yazılım:

 • Hücresel haberleşme, kablosuz bağlanabilirlik, dijital video ve buna benzer 25’in üzerinde ölçüm uygulamasını destekler.
 • 70 sinyal formatına kadar ileri analiz.
 • 89600 VSA yazılımı

Haberleşme Arayüzü:

 • USB 2.0, 1000Base-T LAN , GPIB
 • LXI sınıfı C compliant, SCPI ve IVI-COM
 • Windows 7 İşletim Sistemi

3D LABORATUVARI

3DTV Laboratuvarı Doç. Dr. Nükhet Özbek tarafından 109E145 nolu TÜBİTAK projesinin envanteri ile 2013 yılında kurulmuştur. Polarize stereo projeksiyon sistemi, birbirinin aynısı olan 2 adet Sharp (PG-D4010X) DLP projeksiyon, gümüş kaplı projeksiyon perdesi, bir PC ve polarize gözlüklerden oluşmaktadır. 3DTV Lab’a 13-MÜH-54 nolu BAP projesi ile bir Otostereoskopik 3DTV de eklenmiştir. Doç. Dr. Nükhet Özbek danışmanlığında, lisans ve yüksek lisans öğrencileriyle beraber akademik çalışmalar yürütülmektedir.

Başlıca akademik çalışma konuları şunlardır;

 • 3D Video Kodlama ve Aktarım

 • 3D videoları kodlama yöntemleri

 • Objektif 3D video kalite metrikleri

 • Stereoskopik video gösterim düzenekleri

 • Multi-view video gösterim düzenekleri

 • 3D videoların subjektif kalite değerlendirmesi

 • 3DTV aktarım teknolojileri

 

PROJE LABORATUVARI

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ