EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doktora Tez Başlığı

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 18- (3)'de yer alan
"Danışman, öğrencisi ile birlikte belirleyeceği tez başlığı ve konusu önerisini ikinci yarıyılın
sonunda ilgili enstitüye teklif eder. Bu teklif, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır. İlgili
tez başlığı ve konu önerisi, öğrencinin yeterlilik sınavını başarı ile tamamladıktan sonra tez
izleme komitesine sunacağı tez önerisi için yapacağı çalışmalara temel oluşturur." hükmü
kapsamında anabilim dalınızda kayıtlı, tez konusu enstitü yönetim kurulunca henüz
onaylanmamış doktora öğrencilerinden;
-Eğitim sürelerinin 1. ya da 2. yarıyılında olan öğrencilerin öğrenimlerinin ikinci yarıyılı
sonuna kadar,
-Eğitim sürelerinin 3. ve üzeri yarıyılında olan öğrencilerin 30 Kasım 2018 tarihine kadar
tez başlığı önerilerinin Fen Bilimleri Enstitüsü'ne gönderilmesi gerekmektedir.