EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Staj

Staj Sözleşmesi: Öğrencilerimiz, sözleşmeyi üç (3) nüsha olarak doldurmaları, taraflarca imzalanan bu sözleşmenin, bir nüshasını Dekanlığımız Öğrenci İşleri Birimine, bir nüshasını İşletmeye ve bir nüshasını kendisinde kalmak üzere staj başlangıç tarihlerinden önce Müh.Fak.Dekanlık Öğrenci İşlleri’ne  teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj Başvursu;

1.EEM STAJ BASVURU FORMU Ek-1 (Staj Zorunluluk Belgesi)

http://www.electronics.ege.edu.tr/files/electronics/icerik/staj/EEM%20STAJ%20BASVURU%20FORMU%20Ek-1.docx

Staj Yapılacak kuruma teslim edilecek (Ek-1)

2.STAJ BAŞVURU DİLEKÇESİ Ek-2 (Bölüme teslim edilecek/En geç 15 MAYIS)

http://www.electronics.ege.edu.tr/files/electronics/icerik/staj/STAJ%20BASVURU%20DILEKCESI-%20Ek-2.doc

Staj başvurusu kabul olan öğrencilerimiz, SGK Formunu Bölümden alacak (Staja giderken)

Staj Sonrası;

Staj Raporu ile birlikte; Kurum Anketi ve Öğrenci Anketi (Bölüme teslim edilecek)

3. STAJ DEĞERLENDiRME FORMU Ek-3 (Kapalı zarf ile staj sonrası Bölüme teslim edilecek)

Gerekli dosyaları indirmek için tıklayınız

Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans diploması almaya hak kazanabilmesi için staj yapmaları zorunludur. Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri 3. sınıfta 4 haftalık zorunlu staj yapmakla yükümlüdür. Staj tarihleri staj yapılacak kurum ve öğrenci tarafından Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eğitim-Öğretim yılı akademik takvimine uygun olarak belirlenmelidir.

Staj ile ilgili belgeler:

EEMB-Staj Yonetmeligi

EEM STAJ BASVURU FORMU Ek-1

STAJ BASVURU FORMU Ek-1 ingilizce

STAJ BASVURU DILEKCESI- Ek-2

STAJ DEGERLENDIRME FORMU Ek-3

STAJ DEGERLENDIRME FORMU Ek-3 Ingilizce

Kurum Anketi

Kurum_Anketing

ogrenciAnketi

Staj Raporunun Hazirlanmasi

Isyeri Staj Sozlesmesi