canlı destek

Lisansüstü Projeler

 

• “Ticari Araçlar İçin Şerit Değiştirme Uyarı Sistemi Tasarımı”, Santez, Proje Yürütücüsü, Proje Ortağı Firma: BMC Sanayi ve Ticaret Anonim Şti., 2014. Proje test görüntüleri: https://drive.google.com/drive/folders/0B1A_KMxy_T8rTFQ2NVNZODF0NVk

Prof.Dr.Musa ALCI

 

Tübitak Projesi

Proje Adı: Mekanik Dolaşım Destek Sistemi Geliştirilmesi

Proje Elemanları: Yürütücü Prof.Dr. Erkan Meşe, Araştırmacı: Arş. Gör. Yiğit Karabulut
 
 

 

TÜBİTAK 1001 ARAŞTIRMA PROJESİ

Proje Adı: Çift Beslemeli Doğrudan Sürüşlü Sabit Mıknatıslı Modüler Rüzgar Generatörü ve Sürücüsü Geliştirilmesi 

Proje Çalışanları: 

 - Yürütücü: Prof. Dr. Erkan Meşe
 - Araştırmacı: Doç. Dr. Mutlu Boztepe
 - Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Özkan Akın
 - Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Murat Ayaz
 - Doktora Öğrencisi: Arş. Gör. Ali Bakbak
 - Doktora Öğrencisi: Arş. Gör. Mert Altıntaş
 - Yüksek Lisans Öğrencisi: Hüseyin Tayyer Canseven
   

Ulusal - Tübitak 1001 Projesi

Tübitak 1001, Proje No: 113E610, “Tıbbi Tanıda; Kan Sekeri Derisiminin .rselemesiz Optik Esaslı Olarak In-Vitro Kosullarda Kestirimi”, Yürütücü: Prof. Dr. Mehmet ENGİN, Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Erkan Zeki ENGİN, Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ÖZTÜRK, 01/04/2014 - 01/10/2016

 

ÖZET: Çalışmada, öncelikle doku benzeri ortamların sıvı ve katı olmak üzere iki modelinin tasarımı ele alınmıştır. Daha sonra bu fantom ortamların optik karakterizasyonları yani soğrulma ve saçılma katsayıları literatüre dayalı yöntemlerle belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci aşamada, in-vivo ortamlardaki kan şekerini ölçülmesini taklit edebilmek için; fantom ortamlara glikoz katkısı eklenerek farklı koşullar için ölçümler / incelemeler gerçekleştirilmiştir. Üçüncü aşamada, alternatif bir gösterge parametresi (M) üzerinden; aynı fantom ortamlar için yine geçişli ve yansımalı esaslı elde edilen spektroskopik sinyaller incelenmiştir. Dördüncü aşamada ise alternatif bir ölçüm düzeneği olarak; optik sinyal elde edilmesinde spektrometre kullanım yerine, bu kez CCD kamera ile elde edilen yansımalı görüntülerden yararlanılmıştır.

Ulusal - Tübitak 1001 Projesi

Tübitak 1001 Kariyer, Proje No: 104S206 (SBAG-K-24), “Kan şekeri  glukoz  tayini için  non invaziv  non invasive  elektrokimyasal ölçüm cihazina ait donanım ve yazılımların tasarımı ve geliştirilmesi”, Araştırmacılar: Prof. Dr. Mehmet ENGİN, Dr. Öğr. Üyesi Erkan Zeki ENGİN, 01/04/2005 - 01/04/2008

 

ÖZET: Konvansiyonel ve ticari olarak piyasada bulunan elektrokimyasal kan şekeri ölçüm cihazlarından farklı olarak kan örneğine ihtiyaç duymadan, non-invasive koşullarda, elektrokimyasal olarak kan şekeri tayini yapan bir biyomedikal cihazın tasarımı ve prototip denemeleri gerçekleştirildi. Geliştirilen noninvaziv cihaz konvansiyonel yöntemlerin acı, ağrı ve enfeksiyon olasılığı gibi sakıncalarını ortadan kaldırıcı niteliktedir. Cihaz donanımsal olarak temelde, ters iyontoforetik olarak glukoz ekstraksiyonunu gerçekleştiren elektronik komponent, glukozu enzimatik ürün olan hidrojen peroksit üzerinden tayin eden birinci kuşak amperometrik biyosensör ve tüm elektronik komut ve mantıksal işlemleri gerçekleştiren mikroişlemciden oluşmaktadır.

 

Uluslararası - Tübitak AB COST Projesi

Tübitak AB COST, Proje No: 113E771,” Erken Deri Kanseri Tanısı için  ÖzKarışım Tabanlı  VCSEL  İşlevsel Lazer Görüntüleme İle Doku Hemoglobin Derişimi ve Oksijen Doyumunun Kestirilmesi”, Yürütücü: Prof. Dr. Mehmet ENGİN, Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Erkan Zeki ENGİN, Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ÖZTÜRK, 01/05/2014 - 17/10/2017,

 

ÖZET: Projenin amacı; deri tümör oluşumuna eşlik eden oksijen doyumunu, doku hemoglobin derişimleri cinsinden örselemesiz işlevsel görüntüleme aracılığıyla belirlemektir. Klinik ortamda; dokudaki oksijen doyumunun ölçülmesi için optik yöntemler oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ölçümler, genel olarak; ışığın izlediği yol boyunca meydana gelen soğurulma kaynaklı kayıp bilgisi ile gerçekleştirilir. Çalışmada kullanılan yöntem, difüz yansımalı spektroskopi tabanlı yöntemlerinden biri olup, iki farklı dalgaboyu kullanılmaktadır. Ancak önerdiğimiz özgünlük, bu yöntemin VCSEL tipi lazerin aydınlatma ve aynı zamanda dedektör elemanı olarak kullanıldığı öz-karışım esaslı yöntemle birleştirilmesidir. Bu amaçla, öncelikle normal lazerin ışık kaynağı ve kameranın dedektör olduğu ve daha sonra VCSEL tabanlı öz-karışım ölçümleri çalışılmıştır.

 

Ulusal - SANTEZ Projesi

SANTEZ, Proje No: 0153.STZ.2013-1, “Kemoterapik ilaç ve TPN Total parenteral beslenme  karışımı hazırlama süreçlerinin otomatize edilmesi”, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Erkan Zeki ENGİN, 01/10/2013 - 01/12/2015,

ÖZET: Projenin amacı, kemoterapi ve TPN hazırlamaları için hassas ve otomatize dozlama sistemleri geliştirmektir. Bu amaç için doz hassasiyetinin ön planda olduğu TPN karışımlarını yüksek hassasiyetle dozlayacak ve kemoterapi alanında ise doz hassasiyetine ek olarak hazırlanan antineoplastik ilaçların yol açabileceği kontaminasyon (saçılma) riskini en aza indirgeyecek iki ayrı sistem tasarımlandı.

 

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ